در این دسته بندی انواع سی دی ارائه می گردد

لوح فشرده یا همان سی دی ، یک لوح گرد نوری می باشد که برای ذخیره کردن اطلاعات بکار می رود.

Showing 1–24 of 37 results

سی دی خام کینگ پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی

تومان ۱,۵۷۵ تومان ۱,۵۲۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام کینگ پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۷۵ تومان ۱,۵۲۰
سی دی خام کینگ پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی سی دی کینگ، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۵۷۵ تومان ۱,۵۴۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۷۵ تومان ۱,۵۴۵
سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی  امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]  

سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۶۴۵
سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی خام ونکوور امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی

تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۰۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۰۵
سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ کارتن 600 عددی سی دی خام ونکوور امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ونکوور شیرینگ کارتن 600 عددی

تومان ۱,۵۴۵ تومان ۱,۵۳۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام ونکوور شیرینگ کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۴۵ تومان ۱,۵۳۵
سی دی خام ونکوور شیرینگ کارتن 600 عددی سی دی خام ونکوور، امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام اپرو باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۶۵۰ تومان ۱,۶۲۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام اپرو باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۶۵۰ تومان ۱,۶۲۵
سی دی خام اپرو باکسدار 50 عددی سی دی اپرو، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام دکتر دیتا باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۸۵۰ تومان ۱,۶۱۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام دکتر دیتا باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۸۵۰ تومان ۱,۶۱۵
سی دی خام دکتر دیتا باکسدار 50 عددی سی دی دکتردیتا، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام دیتا رایت پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

تومان ۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام دیتا رایت پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵
سی دی خام دیتا رایت پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی دیتا رایت، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ویستک شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۵۱۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام ویستک شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۱۵
سی دی خام ویستک شیرینگ 50 عددی سی دی خام ویستک امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد، قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات راندارد  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام لوتوس پرینتیبل 50 عددی

تومان ۱,۶۲۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام لوتوس پرینتیبل 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۶۲۵
سی دی خام لوتوس پرینتیبل 50 عددی سی دی لوتوس از نوع پرینتیبل ،پک 50 تایی،دارای ظرفیت 700 مگابایت و سرعت رایت 52X، سازگار با اکثر دستگاه ها است.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام لوتوس شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۵۸۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام لوتوس شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۸۵
سی دی خام لوتوس شیرینگ 50 عددی سی دی لوتوس ، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام کینگ شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۵۵۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام کینگ شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۵۰
سی دی خام کینگ شیرینگ 50 عددی سی دی خام کینگ، امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام سونی 50 عددی

تومان ۲,۵۳۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام سونی 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۵۳۰
سی دی خام سونی بسته 50 عددی ظرفیت CD خام سونی 700 مگابایت می باشد . سرعت رایت سی دی خام سونی تا 52 ایکس میتواند متغیر باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام پرینتیبل پرینت می فینال باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۸۶۰ تومان ۱,۷۹۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام پرینتیبل پرینت می فینال باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۸۶۰ تومان ۱,۷۹۵
سی دی خام پرینتیبل پرینت می فینال باکسدار 50 عددی سی دی فینال، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ملودی پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۹۵۰ تومان ۱,۵۹۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام ملودی پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۹۵۰ تومان ۱,۵۹۵
سی دی خام ملودی پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی ملودی، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام اپرو پرینتیبل باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۶۱۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام اپرو پرینتیبل باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۶۱۵
سی دی خام اپرو پرینتیبل باکسدار 50 عددی سی دی اپرو، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ویستک پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۱۵
سی دی خام ویستک پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی ویستک، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام رین بو باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۳۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام رین بو باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۳۵
سی دی خام رین بو باکسدار 50 عددی سی دی آریتا، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام پرینتیبل داپلیکو شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۷۸۵ تومان ۱,۷۶۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام پرینتیبل داپلیکو شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۷۸۵ تومان ۱,۷۶۰
سی دی خام پرینتیبل داپلیکو شیرینگ 50 عددی سی دی پرینتیبل داپلیکو، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام ایپاک باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۹۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام ایپاک باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۷۵۰ تومان ۱,۶۹۰
سی دی خام ایپاک باکسدار 50 عددی سی دی ایپاک، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام کینگ پرینتیبل شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۵۷۵
سی دی خام کینگ پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی کینگ، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام فینال طلایی باکسدار کارتن 600 عددی

تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۴۵۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام فینال طلایی باکسدار کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۴۵۰
سی دی خام فینال طلایی باکسدار کارتن 600 عددی سی دی خام فینال طلایی، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.  [su_note note_color="#FFA45E"]این محصول فقط بصورت کارتن و حداقل تعداد 600 عدد ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام فینال طلایی باکسدار 50 عددی

تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۴۵۰
0 بررسی (ها)

سی دی خام فینال طلایی باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۹۰۰ تومان ۱,۴۵۰
سی دی خام فینال طلایی باکسدار 50 عددی سی دی خام فینال طلایی، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

سی دی خام مستر دیتا شیرینگ 50 عددی

تومان ۱,۳۷۵ تومان ۱,۲۲۵
0 بررسی (ها)

سی دی خام مستر دیتا شیرینگ 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۱,۳۷۵ تومان ۱,۲۲۵
سی دی خام مستر دیتا شیرینگ 50 عددی سی دی خام مستر دیتا، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

تماس با ما

کانال تلگرام
تلفن پشتيبانی
phoneتهران:02147620303
phoneکرج:02632704693

نماد اعتماد

ارسال رایگان به سراسر کشور (جزئیات)
WhatsApp chat