در این دسته بندی انواع لوح فشرده قرار میگیرد

لوح فشرده یا سی‌دی یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده‌های رقمی (دیجیتالی) به کار می‌رود.

Showing 1–24 of 140 results

بسته 50 عددی سی دی خام کینگ شیرینگ

تومان ۱۴۹,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام کینگ شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۹,۵۰۰
سی دی خام کینگ شیرینگ 50 عددی سی دی خام کینگ، امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.

بسته 50 عددی سی دی خام ویستک شیرینگ

تومان ۱۳۰,۰۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام ویستک شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۰,۰۰۰
سی دی خام ویستک شیرینگ 50 عددی سی دی خام ویستک امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد، قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات راندارد

بسته 50 عددی دی وی دی خام پرینتیبل داپلیکو باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۹,۵۰۰
دی وی دی خام پرینتیبل داپلیکو باکسدار 50 عددی دی وی دی داپلیکو ، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی دی وی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام باجت شیرینگ

تومان ۱۳۷,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام باجت شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۷,۵۰۰
سی دی خام باجت شیرینگ 50 عددی سی دی باجت، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام دکتر دیتا باکس

تومان ۱۳۹,۰۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام دکتر دیتا باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۹,۰۰۰
سی دی خام دکتر دیتا باکسدار 50 عددی سی دی دکتردیتا، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام اپرو باکس

تومان ۱۳۷,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام اپرو باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۷,۵۰۰
سی دی خام اپرو باکسدار 50 عددی سی دی اپرو، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام فینال طلایی باکس

تومان ۱۵۰,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام فینال طلایی باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۵۰,۵۰۰
سی دی خام فینال طلایی باکسدار 50 عددی سی دی خام فینال طلایی، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۵۰,۰۰۰
سی دی خام ونکوور پرینتیبل شیرینگ 50 عددی سی دی خام ونکوور امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.

بسته 50 عددی سی دی خام ونکوور شیرینگ

تومان ۱۴۰,۰۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام ونکوور شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۰,۰۰۰
سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی سی دی خام ونکوور شیرینگ 50 عددی  امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.  

بسته 50 عددی سی دی خام جی ام بی شیرینگ

تومان ۱۵۵,۰۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام جی ام بی شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۵۵,۰۰۰
سی دی خام جی ام بی شیرینگ 50 عددی سی دی خام جی ام بی، امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.

بسته 50 عددی سی دی خام ونکوور باکس

تومان ۱۴۵,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام ونکوور باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۵,۵۰۰
سی دی خام ونکوور باکسدار 50 عددی سی دی خام ونکوور باکسدار 50 عددی  امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.  

بسته 50 عددی سی دی خام لوتوس باکس

تومان ۱۴۵,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام لوتوس باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۵,۵۰۰
سی دی خام لوتوس باکسدار 50 عددی سی دی لوتوس ، سازگار با اکثر دستگاه های پخش و ذخیره سازی سی دی می باشد.

بسته 50 عددی سی دی خام گاردین پرینتیبل باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۵۰,۰۰۰
سی دی خام گاردین پرینتیبل باکسدار 50 عددی سی دی خام گاردین،امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.

بسته 50 عددی سی دی خام گاردین باکس

تومان ۱۴۶,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی سی دی خام گاردین باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۶,۵۰۰
سی دی خام گاردین باکسدار 50 عددی سی دی خام گاردین،امکان ذخیره‌ سازی 700 مگابایت اطلاعات و یا 80 دقیقه مدیا را دارد.

بسته 50 عددی دی وی دی خام لوتوس شیرینگ

تومان ۱۴۱,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی دی وی دی خام لوتوس شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۱,۵۰۰
دی وی دی خام لوتوس شیرینگ 50 عددی دی وی دی خام لوتوس، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد

بسته 50 عددی دی وی دی خام لوتوس باکس

تومان ۱۴۲,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی دی وی دی خام لوتوس باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۲,۵۰۰
دی وی دی خام لوتوس باکسدار 50 عددی دی وی دی خام لوتوس، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد

بسته 50 عددی دی وی دی خام ویستک باکس

تومان ۱۳۵,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی دی وی دی خام ویستک باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۵,۵۰۰
دی وی دی خام ویستک باکسدار 50 عددی دی وی دی خام ویستک، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد

بسته 50 عددی دی وی دی خام ویستک شیرینگ

تومان ۱۳۴,۵۰۰
0 بررسی (ها)

بسته 50 عددی دی وی دی خام ویستک شیرینگ

0 بررسی (ها)
تومان ۱۳۴,۵۰۰
دی وی دی خام ویستک شیرینگ 50 عددی دی وی دی خام ویستک، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد

بسته 50 عددی دی وی دی خام ونکوور پرینتیبل باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۱,۲۵۰
دی وی دی خام ونکوور پرینتیبل باکسدار 50 عددی دی وی دی خام ونکوور، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

بسته 50 عددی دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکس

0 بررسی (ها)
تومان ۱۴۹,۲۵۰
بسته 50 عددی دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکس دی وی دی خام گاردین،امکان ذخیره‌ سازی 4750 مگابایت اطلاعات و یا 360 دقیقه مدیا را دارد.

دی وی دی خام گاردین باکسدار کارتن 600 عددی

تومان ۲,۸۲۵ تومان ۲,۷۰۰
0 بررسی (ها)

دی وی دی خام گاردین باکسدار کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۸۲۵ تومان ۲,۷۰۰
دی وی دی خام گاردین باکسدار 600 عددی دی وی دی خام گاردین ، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 600 عددی و با ضریب 600 ارائه می گردد[/su_note]

دی وی دی خام گاردین شیرینگ کارتن 600 عددی

تومان ۲,۹۵۰ تومان ۲,۸۵۰
0 بررسی (ها)

دی وی دی خام گاردین شیرینگ کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۹۵۰ تومان ۲,۸۵۰
دی وی دی خام گاردین شیرینگ 600 عددی دی وی دی خام گاردین ، امکان ذخیره سازی 4.7 گیگابایت اطلاعات و یا 120 دقیقه مدیا را دارد [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 600 عددی و با ضریب 600 ارائه می گردد[/su_note]

دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکسدار کارتن 600 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۸۵۰
دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکسدار 600 عددی دی وی دی خام گاردین،امکان ذخیره‌ سازی 4750 مگابایت اطلاعات و یا 360 دقیقه مدیا را دارد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 600 عددی و با ضریب 600 ارائه می گردد[/su_note]

دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکسدار 50 عددی

0 بررسی (ها)
تومان ۲,۹۵۰
دی وی دی خام گاردین پرینتیبل باکسدار 50 عددی دی وی دی خام گاردین،امکان ذخیره‌ سازی 4750 مگابایت اطلاعات و یا 360 دقیقه مدیا را دارد. [su_note note_color="#b1ff66"]این محصول فقط در بسته های 50 عددی و با ضریب 50 ارائه می گردد[/su_note]

تماس با ما

کانال تلگرام
تلفن پشتيبانی
phoneتهران:02147620303
phoneکرج:02632704693

نماد اعتماد

ارسال رایگان به سراسر کشور (جزئیات)
WhatsApp chat