Showing 1–24 of 27 results

فلش وریتی مدل 906 ( 16 گیگ )

تومان ۷۵,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 906 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 906 ( 8 گیگ )

تومان ۷۰,۷۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 906 ( 8 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۰,۷۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 8 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 905 ( 16 گیگ )

تومان ۷۵,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 905 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 902 ( 16 گیگ )

تومان ۷۵,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 902 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 901 ( 16 گیگ )

تومان ۷۵,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 901 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 816 ( 16 گیگ )

تومان ۷۴,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 816 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۴,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 815 ( 16 گیگ )

تومان ۷۵,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 815 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۴۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 813 ( 16گیگ ) USB3

تومان ۱۱۸,۵۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 813 ( 16گیگ ) USB3

0 بررسی (ها)
تومان ۱۱۸,۵۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 813 ( 16گیگ )

تومان ۷۲,۶۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 813 ( 16گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۲,۶۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 812 ( 16گیگ )

تومان ۷۲,۶۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 812 ( 16گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۲,۶۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 811 ( 16گیگ )

تومان ۷۵,۱۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 811 ( 16گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۱۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 810 ( 16گیگ )

تومان ۷۳,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 810 ( 16گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۳,۰۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 809 ( 16گیگ )

تومان ۷۳,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 809 ( 16گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۳,۰۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 803 ( 32گیگ )

تومان ۹۵,۵۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 803 ( 32گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۹۵,۵۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 32 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 803 ( 64 گیگ )

تومان ۱۵۴,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 803 ( 64 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۱۵۴,۰۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 64گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 803 ( 16 گیگ )

تومان ۷۱,۱۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 803 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۱,۱۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : ۱۶ گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 713 ( 32 گیگ )

تومان ۹۴,۵۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 713 ( 32 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۹۴,۵۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : 32 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 713 ( 16 گیگ )

تومان ۷۲,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 713 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۲,۰۰۰
ویژگی محصول: ظرفیت : ۱۶ گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر: شوک رابط کاربری : USB2.0 سایز:  بند انگشتی امکان اتصال بند به درپوش فلش گارانتی مادام العمر از شرکت آسان سرویس

فلش وریتی مدل 712 ( 32 گیگ )

تومان ۹۴,۵۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 712 ( 32 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۹۴,۵۰۰
ویژگی محصول: • جنس بدنه: فلز • رابط: USB2.0 • ظرفیت: 32GB • مقاوم در برابر : آب • مقاوم در برابر : ضربه • مقاوم در برابر : اشعه ایکس

فلش وریتی مدل 712 ( 16 گیگ )

تومان ۷۲,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 712 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۲,۰۰۰
فروش فلش وریتی مدل 712 ( 16 گیگ ) : برای هریک از ما داده و اطلاعاتی حیاتی وجود دارد، که نگهداری از آن‌ها برای ما ضروری می‌باشد و سعی ما بر این است که این اطلاعات را به بهترین شیوه حفظ کنیم. برای نگهداری اطلاعات وسایل گوناگونی وجود دارد که با توجه به نیازهای خود […]

فلش وریتی مدل 711 ( 16 گیگ )

تومان ۶۹,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 711 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۶۹,۴۰۰
ویژگی محصول: رابط : USB 2.0 ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر : آب مقاوم در برابر : شوک و لرزش

فلش وریتی مدل 702 ( 16 گیگ )

تومان ۷۳,۴۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 702 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۷۳,۴۰۰
ویژگی محصول: جنس بدنه : پلاستیک رابط : USB 2.0 ظرفیت : 16 گیگابایت مقاوم در برابر: آب مقاوم در برابر : شوک و لرزش مقاوم در برابر : گرد و غبار سرعت استاندارد انتقال اطلاعات : 45 مگابایت بر ثانیه

فلش وریتی مدل 905 ( 16 گیگ )

تومان ۸۵,۰۰۰
0 بررسی (ها)

فلش وریتی مدل 905 ( 16 گیگ )

0 بررسی (ها)
تومان ۸۵,۰۰۰
ویژگی محصول: • جنس بدنه: پلاستیک • رابط: USB2.0 • ظرفیت: 16GB • مقاوم در برابر: آب • مقاوم در برابر: ضربه • مقاوم در برابر: اشعه ایکس

فلش 16 گیگ پاناتک – Panatech p302

تومان ۷۵,۸۰۰
0 بررسی (ها)

فلش 16 گیگ پاناتک – Panatech p302

0 بررسی (ها)
تومان ۷۵,۸۰۰
ظرفیت :  16 گیگابایت سرعت خواندن : حداکثر تا 30MB/s مقاومت در برابر آب : دارد مقاومت در برابر شوک : دارد گارانتی : مادام العمر - قابل تعویض سایر توضیحات : حفظ عملکرد در دمای متفاوت

تماس با ما

کانال تلگرام
تلفن پشتيبانی
phoneتهران:02147620303
phoneکرج:02632704693

نماد اعتماد

ارسال رایگان به سراسر کشور (جزئیات)
WhatsApp chat